WAT WIJ WILLEN BEREIKEN

WERKTERREIN

De terreinen van het gebouwde object zijn divers. Van oudsher is een stad de plaats waar de gebouwde cultuur zich het sterkst manifesteert. De bestaande binnensteden kennen een grote hoeveelheid individuele woningen en utilitaire gebouwen. Een bestudering van de essentiële eigenschappen van deze gebouwen kan leiden tot nieuwe architectonische en maatschappelijke inzichten. Een uitgelezen kans om architectuur en
maatschappij een stap dichter bij elkaar te brengen. Het buitengebied, de dorpen en de stadsranden herbergen een complexiteit van een samenleving die van oudsher een directe relatie heeft met de natuur. Een natuur die wild of geordend is, een leven als ontvluchting van het dagelijks werkzame leven, de rust na een leven hard werken of werken in een groene omgeving. De inzichten die het onderzoek in specifieke opgaven leveren zijn de basis voor de architectuur van Baulab.

FUNCTIONALITEIT

Elke vorm van architectuur heeft een functionaliteit, zij is niet leeg van concept. Zij is de gebouwde werkelijkheid van een complexe samenleving. Dit geld niet alleen voor grote gebouwen maar ook een enkel woonhuis herbergt een complexe structuur (gezin). Baulab tracht deze dynamische structuur de onderkennen en te bestuderen. Zij vormt de basis op elke vraag die kan worden gesteld en dus ook op ieder gebouwd antwoord.

DEUGDELIJKHEID

Een gebouw is niet vrij van constructie, klimaat of installaties. Techniek speelt een steeds grotere rol in de samenleving, zo ook in onze gebouwde omgeving. De integratie van deze elementen in het ontwerp vormen een opgave op zich, eentje waar in een vroeg stadium rekening mee gehouden moet worden. Daarom ook onderhoud Baulab
duurzame relaties met vakspecialisten op het gebied van fysica en constructie, mensen die niet bang zijn de vraag te stellen alvorens een antwoord te formuleren.

SCHOONHEID

De schoonheid van het gebouwde object zit hem in de capaciteit te ontroeren. Zij schuilt in het dualisme tussen licht en donker, dicht en open tussen materiaal en leegte. Het denken over schoonheid heeft te maken met kennis van het verleden en heden van de bouwkunst. Een open vizier en vooral een goed oor voor de opdrachtgever. Architectuur is een antwoord, een idee. Een streven het antwoord te formuleren met de juiste minimale
middelen is de taak van de architect. Architectuur is gebouwde poëzie.